Αιολική ενέργεια & ηλιοθερμικοί σταθμοί

Ο Όμιλος «Apollo Capital Group» αναπτύσσει δραστηριότητα και σε αυτούς τους τομείς.solar-thermal-power-1

Η αιολική και ηλιοθερμική ενάργεια δεν είναι μεν από τους κυρίαρχους τομείς δραστηριοποίησης του, διαθέτει ωστόσο ήδη σε προχωρημένο αδειοδοτικό στάδιο σε συνεργασία με άλλους δύο ομίλους έργα αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 320MW, ενώ έχει στην κατοχή του άδειες για παραγωγή ενέργειας από ηλιοθερμικούς σταθμούς συνολικής ισχύος  9 MW, των οποίων την αδειοδοτική ωρίμανση έχει ήδη προχωρήσει σημαντικά.

Πίνακας

Έργα σε αδειοδοτικό στάδιο:

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ: 9MW

AΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ: 320MW