Σταθμοί παραγωγής ενέργειας από καύση βιομάζας

Ο Όμιλος «Apollo Capital Group» ηγείται των προσπαθειών της παραγωγής ενέργειας από καύση βιομάζα στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, στοχεύοντας στη δημιουργία 28 μονάδων παραγωγής ενέργειας, συνολικής ισχύος 84MW.

Η προσπάθειά του ξεκίνησε με την εγκαθίδρυση στρατηγικής συνεργασίας με το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο όμιλος συνεργάζεται με τον  καθηγητή Dr Ν. Δαναλάτο, ο οποίος έχει λάβει διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την κατόπιν 17 ετών έρευνας εξέλιξη του φυτού της αγριοαγκινάρας (Cynara Cardunculus), ώστε να χρησιμοποιείται ως καύσιμο αντί του πετρελαίου για την παραγωγή θερμότητας ή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η χρήση της Cynara Cardunculus έχει επιφέρει θετικές συνέπειες σε πολλούς τομείς. Ειδικότερα, η μετάβαση από τα συμβατικά συστήματα καλλιέργειας σε καλλιέργεια της Cynara Cardunculus, πολλαπλασιάζει τα κέρδη των αγροτών που επιλέγουν να καλλιεργήσουν το φυτό, ανοίγει νέους ορίζοντες για την ανάπτυξη των ελληνικών αγροτικών περιοχών και δημιουργεί πολλές νέες θέσεις εργασίας ενισχύοντας οικονομικά τις τοπικές αγροτικές κοινωνίες.

Ο όμιλος έχει ήδη εξασφαλίσει τη συνεργασία των αγροτών με την υπογραφή συμβάσεων πολυετούς διάρκειας για την καλλιέργεια του εν λόγω ενεργειακού φυτού, οι πρώτες δε συγκομιδές, οι οποίες συνιστούν εξασφάλιση για τη λειτουργία των πρώτων εργοστασίων, είναι γεγονός ήδη από το 2010.

Το πρόγραμμα του A.C.G. περιλαμβάνει ακόμα την τοποθέτηση σε στρατηγικές τοποθεσίες, ήτοι δίπλα σε αγροτικές περιοχές, προκειμένου να εξασφαλίζεται ο γρήγορος και σχεδόν ανέξοδος ανεφοδιασμός των εργοστασίων με πρώτη ύλη (Cynara Cardunculus). Ο εν λόγω στόχος έχει ήδη επιτευχθεί με την αγορά 23 οικοπέδων στα οποία θα εγκατασταθούν οι μονάδες παραγωγής ενέργειας του Ομίλου.

Κατασκευασμένοι σταθμοί: 0MW

Σταθμοί σε αδειοδοτικό στάδιο: 84MW

Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση βιομάζας

Ενεργειακό φυτό Cynara cardunculus πρώτη ύλη βιομάζας