Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

Η Ελλάδα είναι μια χώρα που ευνοεί την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών εξαιτίας της έντονης ηλιοφάνειας που παρουσιάζει και του εύκρατου κλίματός της καθώς και των κινήτρων που έχει δώσει η κυβέρνηση μέσω των υψηλών τιμολογίων.

Ο Όμιλος «Apollo Capital Group», χάρη στη διορατικότητα των στελεχών του εδραίωσε εγκαίρως τη θέση του αποκτώντας τις πρώτες άδειες παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήματα ήδη από το 2010.

Πλέον, έχει ήδη κατασκευάσει μεγάλους σταθμούς με πολύ υψηλές εγγυημένες τιμές σε πολλές περιοχές της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα, έχει κατασκευάσει φωτοβολταϊκά πάρκα στην Αττική, στην Πάρο, στη Μύκονο, στη Χαλκίδα, στη Ρόδο, στη Θεσσαλία, στην Αχαΐα και στη Φλώρινα.

πίνακας:

Αδειοδοτημένοι σταθμοί- έτοιμοι προς κατασκευή: 3,2MW

Σταθμοί σε λειτουγία: 5,2 MW